New Preprints

Fanchong Jian†, Anna Z. Wec†, Leilei Feng†, Yuanling Yu, Lei Wang, Peng Wang, Lingling Yu, Jing Wang, Jacob Hou, Daniela M. Berrueta, Diana Lee, Tessa Speidel, LingZhi Ma, Thu Kim, Ayijiang Yisimayi, Weiliang Song, Jing Wang, Lu Liu, Sijie Yang, Xiao Niu, Tianhe Xiao, Ran An, Yao Wang, Fei Shao, Youchun Wang, Simone Pecetta, Xiangxi Wang*, Laura M. Walker*, Yunlong CaoA generalized framework to identify SARS-CoV-2 broadly neutralizing antibodies bioRxiv 2024 [Link] [PDF]

Fanchong Jian†, Ayijiang Yisimayi†, Weiliang Song†, Jing Wang†, Yanli Xu†, Xiaosu Chen, Yuanling Yu, Xiao Niu, Sijie Yang, Peng Wang, Haiyan Sun, Lingling Yu, Jing Wang, Yao Wang, Ran An, Wenjing Wang, Tianhe Xiao, Qingqing Gu, Fei Shao, Youchun Wang, Zhongyang Shen, Ronghua Jin, Yunlong CaoHumoral immunogenicity comparison of XBB and JN.1 in human infections bioRxiv 2024 [Link] [PDF]

Selected Publications

Ayijiang Yisimayi†, Weiliang Song†, Jing Wang†, Fanchong Jian†, Yuanling Yu†, Xiaosu Chen†, Yanli Xu, Sijie Yang, Xiao Niu, Tianhe Xiao, Jing Wang, Lijuan Zhao, Haiyan Sun, Ran An, Na Zhang, Yao Wang, Peng Wang, Lingling Yu, Zhe Lv, Qingqing Gu, Fei Shao, Ronghua Jin, Zhongyang Shen, Xiaoliang Sunney Xie, Youchun Wang, Yunlong CaoRepeated Omicron exposures override ancestral SARS-CoV-2 immune imprinting Nature 2024 [Link] [PDF]

Fanchong Jian†, Leilei Feng†, Sijie Yang†, Yuanling Yu†, Lei Wang, Weiliang Song, Ayijiang Yisimayi, Xiaosu Chen, Yanli Xu, Peng Wang, Lingling Yu, Jing Wang, Lu Liu, Xiao Niu, Jing Wang, Tianhe Xiao, Ran An, Yao Wang, Qingqing Gu, Fei Shao, Ronghua Jin, Zhongyang Shen, Youchun Wang, Xiangxi Wang*, Yunlong CaoConvergent evolution of SARS-CoV-2 XBB lineages on receptor-binding domain 455-456 synergistically enhances antibody evasion and ACE2 binding PLOS Pathogens 2023 [Link] [PDF]

Sijie Yang†, Yuanling Yu†, Yanli Xu, Fanchong Jian, Weiliang Song, Ayijiang Yisimayi, Peng Wang, Jing Wang, Jingyi Liu, Lingling Yu, Xiao Niu, Jing Wang, Yao Wang, Fei Shao, Ronghua Jin, Youchun Wang, Yunlong CaoFast evolution of SARS-CoV-2 BA.2.86 to JN.1 under heavy immune pressure Lancet Infectious Diseases 2023 [Link] [PDF]

Sijie Yang†, Yuanling Yu†, Fanchong Jian, Weiliang Song, Ayijiang Yisimayi, Xiaosu Chen, Yanli Xu, Peng Wang, Lingling Yu, Jing Wang, Xiao Niu, Jing Wang, Tianhe Xiao, Ran An, Yao Wang, Qingqing Gu, Fei Shao, Ronghua Jin, Zhongyang Shen, Youchun Wang, Yunlong CaoAntigenicity and infectivity characterisation of SARS-CoV-2 BA.2.86 Lancet Infectious Diseases 2023 [Link] [PDF]

Can Yue†, Weiliang Song†, Lei Wang, Fanchong Jian, Xiaosu Chen, Fei Gao, Zhongyang Shen, Youchun Wang, Xiangxi Wang*, Yunlong CaoACE2 binding and antibody evasion in enhanced transmissibility of XBB.1.5 The Lancet Infectious Diseases 2023 [Link] [PDF]

Yunlong Cao†*, Fanchong Jian†, Jing Wang†, Yuanling Yu†, Weiliang Song†, Ayijiang Yisimayi, Jing Wang, Ran An, Xiaosu Chen, Na Zhang, Yao Wang, Peng Wang, Lijuan Zhao, Haiyan Sun, Lingling Yu, Sijie Yang, Xiao Niu, Tianhe Xiao, Qingqing Gu, Fei Shao, Xiaohua Hao, Yanli Xu, Ronghua Jin, Zhongyang Shen, Youchun Wang*, Xiaoliang Sunney Xie* Imprinted SARS-CoV-2 humoral immunity induces convergent Omicron RBD evolution Nature 2023 [Link] [PDF]

Yunlong Cao†*, Fanchong Jian†, Zhiying Zhang†, Ayijiang Yisimayi†, Xiaohua Hao†, Linlin Bao†, Fei Yuan, Yuanling Yu, Shuo Du, Jing Wang, Tianhe Xiao, Weiliang Song, Ying Zhang, Pulan Liu, Ran An, Peng Wang, Yao Wang, Sijie Yang, Xiao Niu, Yuhang Zhang, Qingqing Gu, Fei Shao, Yaling Hu, Weidong Yin, Aihua Zheng, Youchun Wang, Chuan Qin*, Ronghua Jin*, Junyu Xiao*, Xiaoliang Sunney Xie* Rational identification of potent and broad sarbecovirus-neutralizing antibody cocktails from SARS convalescents Cell Reports 2022 [Link] [PDF]

Yunlong Cao†*, Ayijiang Yisimayi†, Fanchong Jian†, Weiliang Song†, Tianhe Xiao†, Lei Wang†, Shuo Du†, Jing Wang†, Qianqian Li†, Xiaosu Chen†, Yuanling Yu†, Peng Wang, Zhiying Zhang, Pulan Liu, Ran An, Xiaohua Hao, Yao Wang, Jing Wang, Rui Feng, Haiyan Sun, Lijuan Zhao, Wen Zhang, Dong Zhao, Jiang Zheng, Lingling Yu, Can Li, Na Zhang, Rui Wang, Xiao Niu, Sijie Yang, Xuetao Song, Yangyang Chai, Ye Hu, Yansong Shi, Linlin Zheng, Zhiqiang Li, Qingqing Gu, Fei Shao, Weijin Huang, Ronghua Jin, Zhongyang Shen*, Youchun Wang*, Xiangxi Wang*, Junyu Xiao*, Xiaoliang Sunney Xie* BA.2.12.1, BA.4 and BA.5 escape antibodies elicited by Omicron infection Nature 2022 [Link] [PDF]

Yunlong Cao†*, Jing Wang†, Fanchong Jian†, Tianhe Xiao†, Weiliang Song†, Ayijiang Yisimayi†, Weijin Huang†, Qianqian Li, Peng Wang, Ran An, Jing Wang, Yao Wang, Xiao Niu, Sijie Yang, Hui Liang, Haiyan Sun, Tao Li, Yuanling Yu, Qianqian Cui, Shuo Liu, Xiaodong Yang, Shuo Du, Zhiying Zhang, Xiaohua Hao, Fei Shao, Ronghua Jin, Xiangxi Wang*, Junyu Xiao*, Youchun Wang*, Xiaoliang Sunney Xie* Omicron escapes the majority of existing SARS-CoV-2 neutralizing antibodies Nature 2022 [Link] [PDF]

Yunlong Cao†, Bin Su†, Xianghua Guo†, Wenjie Sun†, Yongqiang Deng†, Linlin Bao†, Qinyu Zhu†, Xu Zhang, Yinghui Zheng, Chenyang Geng, Xiaoran Chai, Runsheng He, Xiaofeng Li, Qi Lv, Hua Zhu, Wei Deng, Yanfeng Xu, Yanjun Wang, Luxin Qiao, Yafang Tan, Liyang Song, Guopeng Wang, Xiaoxia Du, Ning Gao, Jiangning Liu, Junyu Xiao, Xiao-dong Su, Zongmin Du, Yingmei Feng, Chuan Qin*, Chengfeng Qin*, Ronghua Jin*, Xiaoliang Sunney Xie* Potent neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 identified by high-throughput single-cell sequencing of convalescent patients' B cells Cell 2020 [Link] [PDF]

Other Publications

Sijie Yang†, Yuanling Yu†, Fanchong Jian, Ayijiang Yisimayi, Weiliang Song, Jingyi Liu, Peng Wang, Yanli Xu, Jing Wang, Xiao Niu, Lingling Yu, Yao Wang, Fei Shao, Ronghua Jin, Youchun Wang, Yunlong CaoAntigenicity assessment of SARS-CoV-2 saltation variant BA.2.87.1 Emerging Microbes & Infections 2024 [Link] [PDF]

Fanglei Zuo, Yunlong Cao, Rui Sun, Ayijiang Yisimayi, Likun Du, Federico Bertoglio, Maren Schubert, Concetta Guerra, Andrea Cavalli, Michael Hust, Davide F Robbiani, Hassan Abolhassani, Xiaoliang Sunney Xie, Lennart Hammarström, Harold Marcotte, Qiang Pan-Hammarström* Neutralisation activity of mucosal IgA against XBB sublineages and BA.2.86 Lancet Infectious Diseases 2023 [Link] [PDF]

Yunlong Cao†, Yali Bai†, Tianjiao Yuan†, Liyang Song, Yu Fan, Liuhao Ren, Weiliang Song, Jiahui Peng, Ran An, Qingqing Gu, Yinghui Zheng, Xiaoliang Sunney Xie* Single-cell bisulfite-free 5mC and 5hmC sequencing with high sensitivity and scalability Proceedings of the National Academy of Sciences 2023 [Link] [PDF]

Wentai Ma†, Haoyi Fu†, Fanchong Jian, Yunlong Cao*, Mingkun Li* Immune evasion and ACE2 binding affinity contribute to SARS-CoV-2 evolution Nature Ecology & Evolution 2023 [Link] [PDF]

Rui Song†, Gang Zeng†, Jianxing Yu, Xing Meng, Xiaoyou Chen, Jing Li, Xiaoliang Xie, Xiaojuan Lian, Zhiyun Zhang, Yunlong Cao*,Weidong Yin*, Ronghua Jin* Post-exposure prophylaxis with SA58 (anti-SARS-COV-2 monoclonal antibody) Nasal Spray for the prevention of symptomatic COVID-19 in healthy adult workers: a randomized, single-blind, placebo-controlled clinical study Emerging Microbes & Infections 2023 [Link] [PDF]

Shujie Si, Canrui Jin, Jianping Li, Yunlong Cao, Biao Kan, Feng Xue, Xiaoliang Sunney Xie, Liang Fang, Gang Zeng, Shuo Zhang*, Yaling Hu*, Xiaoping Dong* Safety and Effectiveness of SA58 Nasal Spray Against COVID-19 Infection in Medical Personnel: An Open-Label, Blank-Controlled Study — Hohhot City, Inner Mongolia Autonomous Region, China, 2022 China CDC Weekly 2023 [Link] [PDF]

Xiaosu Chen†, Yanli Xu†, Yan Xie†, Weiliang Song, Ye Hu, Ayijiang Yisimayi, Sijie Yang, Fei Shao, Li Geng, Ying Wang, Hongmei Gao, Yansong Shi, Shuo Zhang, Ronghua Jin, Zhongyang Shen*, Yunlong CaoProtective effect of plasma neutralization from prior SARS-CoV-2 Omicron infection against BA.5 subvariant symptomatic reinfection The Lancet Regional Health - Western Pacific 2023 [Link] [PDF]

Fanglei Zuo, Rui Sun, Hassan Abolhassani, Likun Du, Yating Wang, Stelios Vlachiotis, Federico Bertoglio, Maren Schubert, Nima Rezaei, Zahra Chavoshzadeh, Concetta Guerra, Andrea Cavalli, Juni Andréll, Makiko Kumagai-Braesch, Yintong Xue, Yunlong Cao, Michael Hust, Davide F Robbiani, Xiaoliang Sunney Xie, Lennart Hammarström, Harold Marcotte, Qiang Pan-Hammarström* Heterologous inactivated virus/mRNA vaccination response to BF.7, BQ.1.1, and XBB.1 The Lancet Regional Health - Western Pacific 2023 [Link] [PDF]

Fanchong Jian†, Yuanling Yu†, Weiliang Song, Ayijiang Yisimayi, Lingling Yu, Yuxue Gao, Na Zhang, Yao Wang, Fei Shao, Xiaohua Hao, Yanli Xu, Ronghua Jin, Youchun Wang, Xiaoliang Sunney Xie*, Yunlong CaoFurther humoral immunity evasion of emerging SARS-CoV-2 BA.4 and BA.5 subvariants The Lancet Infectious Diseases 2022 [Link] [PDF]

Yunlong Cao†*, Weiliang Song†, Lei Wang†, Pan Liu†, Can Yue†, Fanchong Jian†, Yuanling Yu, Ayijiang Yisimayi, Peng Wang, Yao Wang, Qianhui Zhu, Jie Deng, Wangjun Fu, Lingling Yu, Na Zhang, Jing Wang, Tianhe Xiao, Ran An, Jing Wang, Lu Liu, Sijie Yang, Xiao Niu, Qingqing Gu, Fei Shao, Xiaohua Hao, Bo Meng, Ravindra Kumar Gupta, Ronghua Jin, Youchun Wang, Xiaoliang Sunney Xie*, Xiangxi Wang* Characterization of the enhanced infectivity and antibody evasion of Omicron BA.2.75 Cell Host & Microbe 2022 [Link] [PDF]

Hong Zheng†, Yunlong Cao†*, Xiaosu Chen†, Fengmei Wang, Ye Hu, Weiliang Song, Yangyang Chai, Qingqing Gu, Yansong Shi, Yingmei Feng, Shuxun Liu, Yan Xie, Xiaoliang Sunney Xie, Wentao Jiang, Zhongyang Shen* Disease profile and plasma neutralizing activity of post-vaccination Omicron BA.1 infection in Tianjin, China: a retrospective study Cell Research 2022 [Link] [PDF]

Liang Qu†, Zongyi Yi†, Yong Shen†, Liangru Lin, Feng Chen, Yiyuan Xu, Zeguang Wu, Huixian Tang, Xiaoxue Zhang, Feng Tian, Chunhui Wang, Xia Xiao, Xiaojing Dong, Li Guo, Shuaiyao Lu, Chengyun Yang, Cong Tang, Yun Yang, Wenhai Yu, Junbin Wang, Yanan Zhou, Qing Huang, Ayijiang Yisimayi, Shuo Liu, Weijin Huang, Yunlong Cao, Youchun Wang, Zhuo Zhou, Xiaozhong Peng, Jianwei Wang, Xiaoliang Sunney Xie, Wensheng Wei* Circular RNA vaccines against SARS-CoV-2 and emerging variants Cell 2022 [Link] [PDF]

Zhen Cui†, Pan Liu†, Nan Wang†, Lei Wang†, Kaiyue Fan†, Qianhui Zhu†, Kang Wang†, Ruihong Chen, Rui Feng, Zijing Jia, Minnan Yang, Ge Xu, Boling Zhu, Wangjun Fu, Tianming Chu, Leilei Feng, Yide Wang, Xinran Pei, Peng Yang, Xiaoliang Sunney Xie, Lei Cao*, Yunlong Cao*, Xiangxi Wang* Structural and functional characterizations of infectivity and immune evasion of SARS-CoV-2 Omicron Cell 2022 [Link] [PDF]

Yunlong Cao†*, Xiaohua Hao†, Xi Wang†, Qianhui Wu†, Rui Song, Dong Zhao, Weiliang Song, Yao Wang, Ayijiang Yisimayi, Wei Wang, Wen Zhang, Juan Du, Hongjie Yu*, Xiaoliang Sunney Xie*, Ronghua Jin* Humoral immunogenicity and reactogenicity of CoronaVac or ZF2001 booster after two doses of inactivated vaccine Cell Research 2021 [Link] [PDF]

Shuo Du†, Pulan Liu†, Zhiying Zhang†, Tianhe Xiao, Ayijiang Yasimayi, Weijin Huang, Youchun Wang, Yunlong Cao*, Xiaoliang Sunney Xie*, Junyu Xiao* Structures of SARS-CoV-2 B.1.351 neutralizing antibodies provide insights into cocktail design against concerning variants Cell Research 2021 [Link] [PDF]

Yunlong Cao†*, Ayijiang Yisimayi†, Yali Bai†, Weijin Huang†, Xiaofeng Li†, Zhiying Zhang†, Tianjiao Yuan†, Ran An, Jing Wang, Tianhe Xiao, Shuo Du, Wenping Ma, Liyang Song, Yongzheng Li, Xiang Li, Weiliang Song, Jiajing Wu, Shuo Liu, Xuemei Li, Yonghong Zhang, Bin Su, Xianghua Guo, Yangyang Wei, Chuanping Gao, Nana Zhang, Yifei Zhang, Yang Dou, Xiaoyu Xu, Rui Shi, Bai Lu, Ronghua Jin, Yingmin Ma, Chengfeng Qin*, Youchun Wang*, Yingmei Feng*, Junyu Xiao*, Xiaoliang Sunney Xie* Humoral immune response to circulating SARS-CoV-2 variants elicited by inactivated and RBD-subunit vaccines Cell Research 2021 [Link] [PDF]

Chen Chen†, Jizhou Li†, Lin Di†, Qiuyu Jing†, Pengcheng Du†, Chuan Song, Jiarui Li, Qiong Li, Yunlong Cao, Xiaoliang Sunney Xie, Angela R. Wu*, Hui Zeng*, Yanyi Huang*, Jianbin Wang* MINERVA: a facile strategy for SARS-CoV-2 whole-genome deep sequencing of clinical samples Molecular Cell 2020 [Link] [PDF]

Shuo Du†, Yunlong Cao†, Qinyu Zhu†, Pin Yu†, Feifei Qi†, Guopeng Wang, Xiaoxia Du, Linlin Bao, Wei Deng, Hua Zhu, Jiangning Liu, Jianhui Nie, Yinghui Zheng, Haoyu Liang, Ruixue Liu, Shuran Gong, Hua Xu, Ayijiang Yisimayi, Qi Lv, Bo Wang, Runsheng He, Yunlin Han, Wenjie Zhao, Yali Bai, Yajin Qu, Xiang Gao, Chenggong Ji, Qisheng Wang, Ning Gao, Weijin Huang, Youchun Wang, Xiaoliang Sunney Xie*, Xiao-dong Su*, Junyu Xiao*, Chuan Qin* Structurally resolved SARS-CoV-2 antibody shows high efficacy in severely infected hamsters and provides a potent cocktail pairing strategy Cell 2020 [Link] [PDF]

Hazen P Babcock, Jeffrey R Moffitt, Yunlong Cao, Xiaowei Zhuang* Fast compressed sensing analysis for super-resolution imaging using L1-homotopy Optics express 2013 [Link] [PDF]